COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID - 19

OBOWIĄZUJĄCE W BAZIE NOCLEGOWEJ i KONFERENCYJNEJ

POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WIŚNIOWEJ

 

 • Zostaną zamieszczone dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.

 

 • Wprowadzona zostanie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.

 

 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zawieszone zostaną instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

 • PCKiT w Wiśniowej zapewnieni sprzęt i środki oraz będzie monitorował codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków oraz będzie przestrzegany wymagany dystans między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).

 

 • Zostanie wprowadzone ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.

   

 • Możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach zgodnymi z aktualnymi przepisami prawa.

 

 • Wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz przebywania w bazie noclegowej osób tam nie zakwaterowanych.

 

 • Wprowadzone zostanie bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co 2 godziny, ogólnych toalet, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

  

 • Zostanie wprowadzone ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które będzie się odbywać jedynie na życzenie klienta.

 

 • Po każdym kliencie zlecone będzie rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.

 

 • Pokój będzie ponownie wynajmowany po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją środków używanych do dezynfekcji.

 

 • Personel sprzątający będzie wyposażony i będzie przestrzegał używania maseczek oraz rękawiczek.

 

 • Pościel i ręczniki będą prane w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.

 

 • W miarę możliwości będzie prowadzone systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń bazy noclegowej i konferencyjnej w wyznaczonych zakresach czasowych.

 

 • Prowadzona będzie każdorazowo dezynfekcja sprzętów udostępnianych gościom.

 

 

UWAGA:

 

          W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 obiekt ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które mogłyby zwiększyć zagrożenie gości oraz personelu obiektu. Będzie wyznaczony i przygotowany (m.in. wyposażony w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Zostanie przygotowany i umieszczony w widocznym miejscu spis potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. Wszyscy goście będą informowani o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w naszym obiekcie.

 

Godziny otwarcia:

sezon letni
(01.05. - 30.09.)
od 7:30 do 20:00
(od poniedziałku do piątku)

 

sezon zimowy
(01.10 - 30.04)
od 7:30 - 15:30
(od poniedziałku do piątku).

Sobota / niedziela po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

 

 

 

Powiatowe Centrum Kultury
i Turystyki w Wiśniowej

  

38-124 Wiśniowa 193
tel. 17 276 55 90
kom. 790 221 823

e-mail: pckit@strzyzowski.pl

www.zpdif.jimdo.pl