Album "Miejscowości Powiatu Strzyżowskiego"

Album "Miejscowości Powiatu Strzyżowskiego" wydany w 2018 roku.

Cena: 35,00 zł.

 

Słowo wstępne

 

Przedstawiamy Państwu album poświęcony miejscowościom powiatu strzyżowskiego. Czym

są nasze miejscowości? Każda z nich ma swój unikatowy charakter i niepowtarzalną historię.

Jako mieszkańcy zgłębiamy ich dzieje, jesteśmy dumni z ich zabytków, przywiązani do urokliwych zakątków na ich terenie, związani z pięknym krajobrazem, w którym od wieków są osadzone. Zajmują nie tylko miejsce na mapie i w fizycznej przestrzeni. Czy to ze względu na związane z nimi kolejne etapy naszego życia, czy po prostu jako miejsce zamieszkania, swoją specyfiką i charakterem mówią" niejako o tym, kim jesteśmy - stały się częścią naszej indywidualnej, rodzinnej i społecznej tożsamości.

 

Niniejsza publikacja stanowi próbę ukazania niezwykłego piękna miejscowości wchodzących w skład powiatu strzyżowskiego - położonego w województwie podkarpackim na Pogórzach: Strzyżowskim i Dynowskim, rozdzielonych malowniczą doliną rzeki Wisłok. Na obszarze 503 km2 mieszka tutaj ok. 62 tys. osób.

 

Stolicą powiatu jest miasto Strzyżów. W skład powiatu strzyżowskiego wchodzi obecnie 5 gmin zbiorowych: miejsko-wiejska gmina Strzyżów oraz cztery gminy wiejskie: Czudec, Frysztak, Niebylec i Wiśniowa, obejmujące ogółem 59 miejscowości, na terenie których zlokalizowano 60 sołectw i l miasto. Gminę Czudec tworzą: Czudec, Babica, Nowa Wieś, Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa (sołectwa: Pstrągowa i Pstrągowa Wola), Wyżne, Zaborów. W gminie Frysztak położone są: Cieszyna, Frysztak, Glinik Dolny, Glinik Górny, Glinik Średni, Gogołów, Huta Gogolowska, Kobyle, Lubla, Pułanki, Stępina (sołectwa: Chytrówka i Stępina), Twierdza, Widacz. Gmina Niebylec obejmuje: Baryczkę, Bliziankę, Gwoździankę, Gwoźnicę Dolną, Gwoźnicę Górną, Jawornik, Konieczkową, Lutczę, Małówkę, Niebylec i Połamię. Do gminy Strzyżów należą: Bonarówka, Brzeżanka, Dobrzechów, Gbiska, Glinik Charzewski, Glinik Zaborowski, Godowa, Grodzisko, Lętownia, Tropie, Wysoka Strzyżowska, Zawadka, Żarnowa, Żyznów oraz miasto Strzyżów. Do gminy Wiśniowa zaś: Jaszczurowa, Jazowa, Kalembina, Kozłówek, Kożuchów, Markuszowa, Niewodna, Oparówka, Pstrągówka, Różanka, Szufnarowa, Tułkowice i Wiśniowa.

 

Wielowiekowej historii naszych miejscowości towarzyszy żywa do dzisiaj, tradycyjna kultura podejmowana i rozwijana przez kolejne pokolenia mieszkańców. Jej istotnym rysem jest harmonijne współistnienie człowieka i natury, podkreślone współcześnie poprzez objęcie znacznej części powiatu różnymi formami ochrony przyrody. Zlokalizowane tutaj: Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu: Sędziszowska-Strzyżowski i Hyżnieńsko-Gwoźnicki, rezerwaty przyrody: ,,Góra Chełm", ,,Wielki Las" i „Herby". O wysokiej wartości terenu powiatu świadczą także liczne zabytki kultury materialnej z różnych okresów historycznych, w tym stanowiska archeologiczne, zabytki· budownictwa drewnianego, zespoły fortyfikacji z czasów II wojny  światowej (Strzyżów i Stępina), oryginalne układy urbanistyczne (Czudec, Frysztak, Strzyżów, Niebylec), budowle sakralne, zespoły dworskie oraz charakterystyczne dla Pogórza, rozrzucone po całym obszarze przydrożne kapliczki i krzyże.

 

Znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji zapewniają ośrodki wypoczynkowe, a także nowoczesna, ciesząca się dużym powodzeniem, rozwijana z każdym rokiem infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Urocze zakątki powiatu można przemierzyć pieszo, rowerem, konno, drogą wodną, w okresie zimowym korzystać zaś z ciekawej oferty sportów zimowych. Działalność samorządów, przedsiębiorców, stowarzyszeń i samych mieszkańców sprzyja rozwojowi innowacyjności, atrakcyjność powiatu podnosi zaś różnorodna gama wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i in.

 

Każda miejscowość w naszym powiecie niesie ze sobą niezwykłe dziedzictwo historii i kultury, głęboko zakorzenione w świadomości mieszkańców, powiązane z lokalnym krajobrazem i ojczystą przyrodą. Prezentując niniejszy album, przygotowany przez nas z myślą o obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zachęcamy Państwa do odkrywania uroków miejscowości naszego powiatu, do zapoznawania się z lokalną tradycją i kulturą, do obcowania z przyrodą, która nas otacza i do włączania się we wciąż płynący nurt życia naszych wspólnot.

 

 

Rada i Zarząd Powiatu Strzyżowskiego

Galeria zdjęć

Godziny otwarcia:

sezon letni
(01.05. - 30.09.)
od 7:30 do 20:00
(od poniedziałku do piątku)

 

sezon zimowy
(01.10 - 30.04)
od 7:30 - 15:30
(od poniedziałku do piątku).

Sobota / niedziela po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

 

 

 

Powiatowe Centrum Kultury
i Turystyki w Wiśniowej

  

38-124 Wiśniowa 193
tel. 17 276 55 90
kom. 790 221 823

e-mail: pckit@strzyzowski.pl

www.zpdif.jimdo.pl