Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej jest samorządową instytucją kultury Powiatu Strzyżowskiego, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 marca 2018 r. na podstawie Uchwały Nr XLII/286/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

 

1. Podstawowym celem działalności Instytucji Kultury jest tworzenie, upowszechnianie

i ochrona kultury na terenie powiatu strzyżowskiego.

 

2. Poza zakresem określonym w ust. 1 przedmiotem działalności Instytucji Kultury jest

organizowanie i prowadzenie wielokierunkowej działalności społecznej, edukacyjnej,

sportowej, rekreacyjnej i turystycznej w powiecie strzyżowskim.

 

Instytucja Kultury prowadzi wymienioną wyżej działalność w szczególności poprzez:

 

1) Bieżący nadzór i gospodarowanie mieniem Zespołu Parkowo - Dworskiego

i Folwarcznego w Wiśniowej,

 

2) Przygotowanie i realizację projektów w dziedzinie kultury, turystyki i rekreacji,

 

3) Organizację wystaw stałych, czasowych i okazjonalnych,

 

4) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych

mieszkańców powiatu strzyżowskiego,

 

5) Współpracę ze Starostwem Powiatowym w Strzyżowie i innymi jednostkami

organizacyjnymi Powiatu Strzyżowskiego w szczególności w dziedzinie kultury,

turystyki, rekreacji i promocji powiatu,

 

6) Współpracę z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi

działalność kulturalną, stowarzyszeniami oraz organami władz publicznych

zajmujących się działalnością kulturalną,

 

7) Koordynację działań w zakresie organizacji imprez kulturalnych,

 

8) Dbałość o utrzymanie rezultatów i wskaźników wynikających z realizacji

projektów związanych z rewitalizacją Zespołu Parkowo - Dworskiego

i Folwarcznego w Wiśniowej,

 

9) Współpracę z Zarządem Powiatu i innymi jednostkami i podmiotami w celu

przygotowania i przeprowadzenia rewitalizacji wszystkich obiektów

wchodzących w skład Zespołu Parkowo - Dworskiego i Folwarcznego

w Wiśniowej,

 

10) Promocję walorów i możliwości rozwojowych powiatu strzyżowskiego oraz

pobudzanie aktywności gospodarczej na jego terenie,

 

11) Podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki powiatu

strzyżowskiego oraz tworzenie warunków rozwoju gospodarczego regionu,

 

12) Realizację projektów i programów mających na celu wspieranie szeroko

rozumianego rozwoju gospodarczego regionu, w tym finansowanych ze źródeł

zewnętrznych,

 

13) Prowadzenie działalności kulturalnej w budynku Oficyny polegającej na

organizowaniu wystaw stałych i czasowych, prowadzeniu lekcji historycznych

a także udostępnianiu budynku wraz z towarzyszącymi mu nowoczesnymi

środkami przekazu zwiedzającym,

 

14) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr

Kultury,

 

15) Instytucja Kultury może realizować także inne zadania powierzone przez

Organizatora.

Statut Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej
Statut.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
Wpis do Rejestru Instytucji Kultury
Wpis do RIK.pdf
Adobe Acrobat Document 168.4 KB

Godziny otwarcia:

sezon letni
(01.05. - 30.09.)
od 7:30 do 20:00
(od poniedziałku do piątku)

 

sezon zimowy
(01.10 - 30.04)
od 7:30 - 15:30
(od poniedziałku do piątku).

Sobota / niedziela po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

 

 

 

Powiatowe Centrum Kultury
i Turystyki w Wiśniowej

  

38-124 Wiśniowa 193
tel. 17 276 55 90
kom. 790 221 823

e-mail: pckit@strzyzowski.pl

www.zpdif.jimdo.pl